Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.

Ouderportaal

02-09-2016

Ouderportaal FAQ 

Q      Wat is een ouderportaal?

A      Een ouderportaal is een systeem dat u als ouders in staat stelt enkele gegevens van uw kinderen online in te zien. 

 

Q      Waarom wordt het ouderportaal ingevoerd?

A      Het bestuur van de P.C.O.U., waar de Piramide onder valt, heeft besloten dat elke school een dergelijk systeem moet gaan gebruiken. Het doel is de communicatie tussen school en ouders te ondersteunen en uit te breiden. De Piramide gebruikt het leerlingvolgsysteem Parnassys, waaraan het  ouderportaal gekoppeld is.  

 

Q      Hoe werkt het ouderportaal?

A      U krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord van Parnassys. Daarmee kunt u inloggen in het ouderportaal op de website van Parnassys. Klik hier om naar de het ouderportaal te gaan. In het startscherm verschijnt dan een keuzemenu, waarin u kunt kiezen welke van de beschikbare gegevens u wil inzien. Deze gegevens zijn ingevoerd door de leerkracht van uw kind.  U kunt ook zelf de persoonsgegevens van uw kind wijzigen.  

 

Q      Welke gegevens kan ik zien in het ouderportaal?

A      U kunt zien:  - de persoonsgegevens van uw kind (naam, adres, geboortedatum, medische gegevens, etc.)- wie er in de klas van uw kind zit- de resultaten van de CITO toets  

 

Q      Waarom kan ik geen andere schoolresultaten zien?

A      De Piramide, loc. Bisschopsplein, gebruikt nog geen digitale rapporten en methodetoetsen in Parnassys. We onderzoeken of dit in de toekomst wel een optie is. Zodra er meer gegevens in het ouderportaal kunnen worden opgenomen zal u daarover uiteraard worden ge├»nformeerd.  

 

Q      Waarom krijgt eerst de bovenbouw ( groep 5 t/m 8)  te maken met het ouderportaal?

A       We hebben besloten om het ouderportaal eerst in de bovenbouw uit te rollen. In de onderbouw worden veel minder vaak citotoetsen afgenomen. Resultaten van de citotoetsen zijn voor de bovenbouw van steeds meer belang naarmate kinderen dichter bij de middelbare schoolkeuze komen. Als de uitrol in de bovenbouw is geslaagd volgt ook de onderbouw. 

 

Q      Kunnen anderen de gegevens van mijn kind zien?

A      Andere ouders kunnen alleen de naam van uw kind zien in het klassenoverzicht. Alle andere gegevens zijn afgeschermd en zijn alleen voor u beschikbaar.  

 

Q      Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord kwijt ben?  

A      Op de website van Parnassys staat een knop "Wachtwoord vergeten".

Als u daarop klikt kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.   
 TOP

Toelichting op de cookies
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Helder voor iedereen